Welkom op onze website

Reeds een aantal jaren wordt waterrecreatie geplaagd door de explosieve groei van waterplanten. Niet alleen op de randmeren en het Markermeer, maar ook op de binnenwateren van Almere zorgt deze plantengroei voor ernstige hinder en schade voor watersporters. Met name het irritante fonteinkruid groeit steeds overdadiger en zorgt daarmee voor het vastlopen van schroeven en roeren van motor- en zeilboten. Maar ook het recreatief zwemmen wordt danig verpest en is op sommige plekken zelfs niet meer mogelijk.

Dit probleem is reeds een aantal jaren ter discussie tussen verschillende partijen w.o. Rijkswaterstaat, gemeenten en waterrecreatiepartijen (b.v. de Hiswa), echter een eenduidige oplossing is er vooralsnog niet. Een mogelijke vermindering van de hinder kan gezocht worden in het maaien van deze planten, en dit wordt dan ook op beperkte schaal op verschillende locaties toegepast.