Stiwon

NOORDERPLASSEN-OOST.

Om de vaarroutes en het zwemwater in de privewateren van de Noorderplassen-Oost bevaar- en zwembaar te houden heeft de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen-Oost enkele jaren geleden besloten een maaiboot aan te schaffen in de hoop hiermee de waterplantenoverlast binnen de perken te houden.
Deze maaiboot, ondergebracht binnen de STIWON, Stichting Wateronderhoud Noorderplassen-Oost e.o., is reeds een aantal seizoenen in bedrijf en met een positief resultaat.
Doelstelling van de Stichting is het volgens een van tevoren vastgesteld schema verwijderen van hinderlijke waterplanten middels maaien en harken in de vaargangen tussen de woningen.

Deze activiteiten worden gecoordineerd vanuit het bestuur van de Stichting en worden uitgevoerd door een aantal vrijwilligers.
Tijdens het seizoen verwachten wij drie keer het gehele traject te maaien.
Uiteraard is dit o.a. afhankelijk van de temperatuursontwikkeling gedurende het seizoen en derhalve zal de plantengroei nauwkeurig in de gaten gehouden moeten worden. Enige input vanuit de bewoners is dan ook van harte welkom en hierop kan het maaischema eventueel naar behoefte bijgesteld worden.

In principe wordt de vaargeul tussen de woningen, rond de eilanden en op de kopse kant van de landtongen vrijgehouden van planten.
Tegen een geringe extra vergoeding wordt door de Stichting ook het z.g. tuintjes maaien uitgevoerd, hetgeen inhoudt het vrijhouden van planten tussen de vaargeul en de steiger van de bewoner die deze extra bijdrage heeft betaald.

 

HET BESTUUR.

Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid Bestuurslid Technische Zaken
Nik Smit Marc Visser Willem Lelijveld van Cingelshouck Maarten Wiewel Runar Damoiseaux</